SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 2018 (08/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Giá than của Bumi Indonesia trong quý I tăng cao
2. Khách hàng Trung Quốc thận trọng khi quay trở lại thị trường than nhiệt Châu Á
3. Công ty sản xuất than New Hope nối lại cơ hội được phép mở rộng mỏ New Acland

180503-than_vie