SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2018 (08/10/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Trung Quốc chuẩn bị nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu mua than từ Ấn Độ tiếp tục tăng cao
2. Thị trường Ấn Độ tăng nhu cầu mua than Australia
3. Khách hàng Ấn Độ tăng giá thầu mua than nhiệt trị trung bình

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2018: