SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2019 (07/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. J-Power và nhiều công ty điện khác giảm quy mô các NMNĐ ở tỉnh Yamaguchi
2. Việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu than tiếp tục ảnh hưởng đến các chuyến hàng của Australia
3. Coal India lên kế hoạch cung ứng 530 triệu tấn than cho ngành điện trong năm 2020

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2019: