SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2018 (08/10/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Giá than Australia độ tro cao tăng dần
2. Xuất hiện các chào hàng mua than Australia với giá rẻ hơn than Nam Phi
3. Các công ty của Trung Quốc quay trở lại tích trữ than

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2018: