SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2018 (07/12/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Giá than Newcastle độ tro cao giảm để cạnh tranh tại Ấn Độ
2. Mitsui bán cổ phần mỏ Bengalla cho New Hope
3. Ba Lan tăng cường nhập khẩu than, Nga là nhà cung cấp chính

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2018: