SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2018 (06/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2018;
1. Khách hàng Trung Quốc chuyển hướng mua than Indonesia nhiệt trị thấp
2. Khách hàng Ấn Độ bắt đầu nhập khẩu than trở lại
3. Shenhua giảm giá than để giảm áp lực tại Qinhuangdao

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2018