SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2019 (10/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các NMNĐ
2. Sản lượng than nguyên khai tại tỉnh Thiểm Tây trong tháng 3 giảm 7,1% so với năm ngoái
3. Tập đoàn bảo hiểm QBE (Australia) dừng đầu tư vào lĩnh vực than nhiệt

BẢN TIN THAN NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2019: