SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM 2018 (08/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Sản lượng than quý I của khu vực River Basin giảm 6,2% so với quý trước
2. Giá than nhiệt tháng 5 HBA của Indonesia ở mức 89,53 USD/tấn
3. Sản lượng than trong tuần cuối tháng 4 của Mỹ giảm nhẹ so với các tuần trước đó

180507-than_vie