SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2019 (11/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Chính phủ Indonesia giảm sản lượng mục tiêu trong năm tới nhằm ổn định giá than thế giới
2. Mưa ảnh hưởng đến sản xuất than nhiệt tại khu vực Nam Kalimantan
3. Trung Quốc thiết lập các khu vực không sử dụng than để tránh ô nhiễm

BẢN TIN THAN NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2019: