SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 09 THÁNG 05 NĂM 2018 (14/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 09 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Sản lượng than Mỹ năm 2018 ước tính đạt 751 triệu tấn
2. Nhu cầu tiêu thụ than nhiệt tại Châu Âu thấp
3. Lượng than xuất từ cảng Richards Bay (RBCT) tăng

180509-than_vie