SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2019 (21/06/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2019

  1. KOEN tìm mua 1,8 triệu tấn than trong năm 2019-2021
  2. Nhu cầu nhập khẩu thấp ảnh hưởng đến giá than nhiệt Indonesia
  3. Khối lượng than nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 tăng 8,6% so với tháng 4

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2019