SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2019 (16/07/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2019
1. Sản lượng than nhiệt nửa đầu năm của Exxaro giảm 5% do triển vọng thị trường ảm đạm
2. Nhu cầu mua than của Đông Nam Á ngày càng tăng
3. Than Baltic, Nga chuyển sang thị trường châu Á do nhu cầu tại Châu Âu sụt giảm

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2019