SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2019 (25/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Lượng than xuất khẩu từ Bắc Queensland trong tháng 2 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 22 tháng
2. Lượng than nhập khẩu trong tháng 2 của Trung Quốc giảm mạnh do bị kiểm soát
3. Lượng than nhiệt giao dịch phái sinh trên ICE trong tháng 2 ở mức 103,08 triệu tấn

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2019: