SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2018 (14/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Phí vận chuyển than qua đường biển Trung Quốc tiếp tục tăng
2. Sản lượng than của Coal India trong tháng 4 tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017
3. Trung Quốc giảm nhập khẩu than trong tháng 4

180511-than_vie