SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2018 (12/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2018:
1. MC Mining đàm phán hợp đồng EPC với tập đoàn của Trung Quốc
2. Palmer lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện cho dự án Galilee
3. Stanmore đạt doanh thu lớn trong năm tài chính 2018.

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2018