SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2018 (17/04/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2018
1. Australia nâng dự báo giá than cho năm tài chính 2018-2019
2. Hệ thống đường sắt Ấn Độ vận chuyển 555,23 triệu tấn than trong năm tài chính 2017-18
3. Thị trường Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực đến giá than nhiệt Indonesia

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2018