SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2018 (16/10/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Lượng than nhiệt dự trữ tại các NMNĐ Ấn Độ xuống mức thấp nhất trong năm 2018
2. Khối lượng than nhiệt giao dịch phái sinh trong tháng 9 đạt 65,4 triệu tấn, giảm 31% so với năm ngoái
3. Hoạt động vận chuyển than tại Newcastle trì trệ do vấn đề về đường sắt

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2018: