SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2019 (16/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Kospo Hàn Quốc tìm mua 160.000 tấn than nhiệt giao trong tháng 6
2. NPL của Punjab phát hành gói thầu tìm mua 900.000 tấn than nhiệt nhập khẩu cho năm 2019
3. Nguồn cung than nội địa lớn làm giảm nhu cầu nhập khẩu than tại Ấn Độ

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2019: