SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin Than ngày 12 tháng 5 năm 2017 (12/05/2017)

Tóm tắt Bản tin Than ngày 12 tháng 5 năm 2017
1. Cổ phiếu của Noble xuống mức thấp nhất trong 15 năm
2. Sản lượng than của Ukraine trong tháng 4 giảm
3. Giá cước tàu Capesize Newcastle tăng ảnh hưởng đến giá than FOB Úc

Xem chi tiết : 12-05-17-pv-power