SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2019 (22/02/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2019:
1. Trung Quốc xây dựng hệ thống sản xuất điện than sạch lớn nhất thế giới.
2. Giá than nhiệt Australia giảm tới mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2018 do nhu cầu thấp tại Trung Quốc.
3. Lượng than Coal India cung cấp cho ngành điện lực từ đầu năm tài chính đến nay tăng 7,3% so với năm ngoái.

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2019: