SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2019 (14/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Sản lượng than trong quý I của Ukraine giảm 7,1% so với năm ngoái xuống còn 7,765 triệu tấn
2. Sản lượng than trong quý I của Trung Quốc tiếp tục tăng trong bối cảnh các mỏ không an toàn chịu kiểm soát nghiêm ngặt
3. Khối lượng than nhập khẩu trong tháng 3 của Thái Lan tăng 5% so với năm trước lên 2,11 triệu tấn

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2019: