SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2019 (21/06/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2019
1. Nhu cầu mua than của Trung Quốc tiếp tục giảm sâu khi các nhà máy xi măng bị yêu cầu đóng cửa từ tháng 6 đến tháng 9
2. Giá than nhiệt Úc chạm đáy mới trong tình hình thị trường than nội địa Trung Quốc ổn định
3. Giá dầu giảm do căng thẳng chính trị ảnh hưởng lớn đến thị trường

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2019