SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2018 (14/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2018
1. Ukraine nhập khẩu 14,2 triệu tấn than trong tám tháng đầu năm nay
2. Trung Quốc nhập khẩu 2,8 triệu tấn than trong tháng 8
3. CIL đặt mục tiêu sản xuất 652 triệu tấn than trong năm nay và đóng 53 mỏ than.

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2018