SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2019 (23/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Trung Quốc chỉ chấp thuận các dự án điện tái tạo có chi phí thấp như nhiệt điện than
2. Nhập khẩu than của Trung Quốc trong năm 2018 cao nhất trong vòng bốn năm trở lại đây
3. Perusahaan Listrik Negara (PLN) lên kế hoạch mua thêm nhiều mỏ than

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2019: