SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018 (16/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Nhập khẩu than của Ấn Độ đạt 134 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10
2. Công ty khai thác mỏ MC mua lại hai khu đất cho dự án Makhado
3. Mỏ than Coppabella của Peabody kỷ niệm 20 năm hoạt động

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018: