SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2018 (18/12/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Thái Lan quay lưng với điện than
2. Than tiếp tục là nhiên liệu thiết yếu cho ngành điện Việt Nam

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2018: