SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018 (14/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018
1. Thủy điện suy giảm có thể thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu than của Trung Quốc
2. Indonesia đặt giá HBA tháng 9 ở mức 104,81 USD/tấn, tăng 14% so với năm ngoái
3. Lượng than tồn kho tại cảng Richards Bay bắt đầu giảm do nhu cầu mua than tăng.

BẢN TIN THAN NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018