SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2018 (22/10/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. BHP ký hợp đồng dịch vụ khai thác năm năm cho mỏ Mt Arthur
2. Số lượng tàu chờ làm hàng tại cảng PWCS của Australia tăng lên 18 tàu
3. Lượng than dự trữ tại các cảng biển lớn của Bohai giảm 2,8% so với tuần trước

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2018: