SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2018 (18/12/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Tổng lượng than nhiệt dự trữ tại các nhà máy nhiệt điện Ấn Độ tăng lên 14,6 triệu tấn
2. Sản lượng than nguyên khai của Trung Quốc ổn định trong tháng 11
3. Tai nạn ở mỏ than phía Nam Trung Quốc khiến bảy người thiệt mạng

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2018: