SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2019 (22/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Nhu cầu từ khách hàng Trung Quốc giúp ổn định giá than Kalimantan nhiệt trị thấp
2. Than Indonesia nhiệt trị trung bình trở nên kém hấp dẫn tại Ấn Độ
3. Bukit Asam sẽ hoàn thành nghiên cứu khả thi khí hóa than trong tháng 5

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2019: