SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2019 (27/02/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2019:
1. Sản lượng than thương phẩm của SUEK (Nga) tăng nhờ khối lượng than Russian Railways vận chuyển tăng
2. Lượng than nhập khẩu của Ấn Độ từ tháng 4/2018 đến tháng 1/2019 đạt 190 triệu tấn, tăng 5% so với năm trước
3. Whitehaven Coal, Australia cắt giảm sản lượng mục tiêu trong năm 2018-2019

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2019: