SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2019 (19/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Stanmore Coal, Australia nâng sản lượng trong kế hoạch của năm tài chính 2018-2019 lên 2,3 triệu tấn
2. Lượng than nhiệt dự trữ của Ấn Độ tiếp tục tăng cao dù lượng than tiêu thụ tăng
3. Chỉ còn một tàu chờ làm hàng tại hai bến cảng của PWCS trong ngày 7/4

BẢN TIN THAN NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2019: