SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2018 (30/03/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2018
1. Khởi động đàm phán mua than nhiệt Australia tại Nhật Bản
2. Kospo đấu thầu mua 580.000 tấn than nhiệt trong Q3-Q4 2018
3. Công đoàn của công nhân than Ấn Độ kêu gọi đình công 1 ngày

180319-than_vie