SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 2 THÁNG 03 NĂM 2018 (07/03/2018)

Bản tin than ngày 2 tháng 03 năm 2018
1. Sản lượng than nhiệt xuất khẩu của Nam Phi tháng 1 giảm xuống còn 6,16 triệu tấn
2. Số lượng tàu chờ làm hàng tại Richards Bay Coal Terminal giảm nhẹ so với tuần trước
3. Punjab’s NPL mở gói thầu mua 900.000 tấn than nhiệt nhập khẩu

Xem chi tiết tại: 02-03-18-pv-power