SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 2 THÁNG 04 NĂM 2018 (11/04/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 2 THÁNG 04 NĂM 2018
1. Nhu cầu của Trung Quốc giảm mạnh ảnh hưởng lớn đến giá than nhiệt
2. Giá than Indonesia giảm sâu
3. Bumi đặt mục tiêu mới cho năm 2018

Bản tin than ngày 2 tháng 4 năm 2018