SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2018 (05/07/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2018
1. Hàn Quốc giới hạn công suất các nhà máy nhiệt điện than
2. Chính phủ Indonesia kêu gọi các nhà sản xuất than đảm bảo nguồn cung trong nước
3. Kospo tìm mua 1,74 triệu tấn than cho năm 2019-2021

BẢN TIN THAN NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2018