SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2018 (30/03/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2018
1. Giá than Australia giao lẻ trên thị trường than nhiệt Châu Á tiếp tục giảm
2. Giá thầu mua than Indonesia giảm
3. Tuyến đường sắt chở than lớn nhất Trung Quốc sẽ đi vào hoạt động từ năm 2019

180320-than_vie