SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2019 (27/02/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2019:
1. Hàn Quốc lập kỷ lục mới về nhập khẩu than trong năm 2018
2. Các công ty thương mại Trung Quốc cắt giảm nhập khẩu than từ Australia do thông quan trì trệ
3. Ấn Độ cho phép các mỏ than sử dụng nội bộ bán than trên thị trường tự do

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2019: