SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2019 (22/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Anglo American đặt mục tiêu tăng lợi nhuận từ khai thác khoáng sản thêm 45-50% nhờ công nghệ mới
2. Indonesia đặt giá than nhiệt HBA trong tháng 5 ở mức 81,86 USD/tấn
3. Trung Quốc có kế hoạch nâng cấp các NMNĐ than

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2019: