SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2018 (26/06/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2018
1. Thị trường than nhiệt Australia nóng lên nhờ nghỉ lễ tại Trung Quốc
2. Giá than nhiệt Châu Âu tăng 35 cents trong ngày thứ 2
3. Tập đoàn Vedenta tìm mua 300.000 tấn than nhiệt giao trong tháng 7-8

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2018