SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2018 (20/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2018:
1. Nhu cầu mua than 5.500 kcal/kg NAR trở lại trên thị trường Trung Quốc
2. Giá cước vận chuyển đường biển giảm mạnh tuyến Australia – Trung Quốc
3. Giá than nhiệt trị thấp dần ổn định

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2018: