SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2018 (30/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Giá than ARA tăng cao tạo ra cơ hội cho than Mỹ
2. Giá than trên thị trường Châu Âu tăng ảnh hưởng đến giá than Thổ Nhĩ Kì
3. Giá than nhiệt Châu Âu tăng

180521-vn