SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2018 (26/06/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2018
1. Vấn đề về nguồn cung có thể cản trở Australia cung cấp than cho Châu Á
2. Nga và Mỹ cạnh tranh tham gia gói thầu của Jorf Lasfar
3. Tổng lượng than nhập khẩu trong kho cảng Bohai Trung Quốc giảm 1,1% so với tuần trước

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2018