SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2019 (29/08/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2019
1. Chính quyền Queensland kêu gọi đầu tư vào năm khu vực để thăm dò khai thác than
2. Giá than nhiệt giao đường biển ổn định trở lại khi mùa gió chướng tại Ấn Độ kết thúc
3. Giá than Kalimantan nhiệt trị thấp tiếp tục giảm do tiền mất giá và bất ổn thương mại

21-08-2019-pv-power-fuel