SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 (01/02/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Tamil Nadu Distribution (Ấn Độ) tìm mua 2 triệu tấn than nhập khẩu
2. Chính phủ Hàn Quốc hạn chế các dự án nhiệt điện than để giảm thiểu ô nhiễm môi trường
3. Ấn Độ đột ngột dừng nhập khẩu than vào Bangladesh

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019: