SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018 (01/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Lợi nhuận của các NMNĐ Châu Âu tăng cao nhờ phối trộn than
2. Sản lượng than trong quý III của khu vực Tây Mỹ đạt 16,2 triệu tấn, mức cao nhất từ quý IV/ 2017
3. Về thống kê sản lượng than theo các bang

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2018: