SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2018 (29/08/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2018:
1. Mỹ tăng cường cung cấp than cho Nhật Bản tạo ra áp lực giảm giá với than Úc
2. Ukraine tăng cường khai thác than trong tháng 7
3. Doanh thu của Transnet tăng nhờ tăng cường xuất khẩu than Nam Phi

ban-tin-than-ngay-22-thang-8-nam-2018