SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2018 (26/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Hệ thống đường sắt vận chuyển than Hunter Valley được bảo trì từ 19 đến 23/11
2. Số lượng tàu chờ tại cảng than Richards Bay Nam Phi tăng mạnh trong tuần trước
3. Universal Coal hoàn thành việc mua lại mỏ than North Block, Nam Phi trước thời hạn

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2018