SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

bản tin Than ngày 23 tháng 5 năm 2016 (23/05/2016)

Tóm tắt bản tin Than ngày 23 tháng 5 năm 2016

1-   Khách hàng Ấn Độ chuyển hướng mua than Nga

2-      Các công ty khai thác Indonesia hoài nghi về nhu cầu than trong ngắn hạn

3-      Sản lượng khai thác than của Ukraine tăng 4,5% trong tháng 4  

Theo dõi bản tin Than ngày 23 tháng 5 năm 2016: Tại đây