SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019 (30/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Tổng thống Ukraine mới mở ra tương lai tươi sáng cho ngành thép và than
2. Khối lượng than cung cấp cho các NMNĐ Ấn Độ trong tháng 4 đạt 40,7 triệu tấn
3. Sản lượng than nguyên khai của Trung Quốc tăng trưởng chậm trong tháng 4

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019: